DEBARYOMYCES HANSENIII (Zoft, Lodder et Kreger van Rijn)

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae 

Rod Pichia je založený na druhu Pichia membranaefaciens, který izoloval Hansen z kořene stromu a popsal ho už v roce 1888 jako Saccharomyces membranaefaciens a roku 1904 ho oddělil od rodu Saccharomyces kvůli kloboučkovitému tvaru spór a tvorbě kožek na povrchu kapalin. Vytvořil rod Pichia na počest vinařského mykologa Pichiho (1892). Rod Pichia patří dnes mezi největší rody. V roce 1984 navrhl Kurtzman spojení rodů Hansenula a Pichia. Spojený rod Pichia a Hansenula v rod Pichia Hansen rozdělujeme na dva podrody : Pichia a Hansenula. 

Anamorfa : Candida valida 

Podrod : Pichia 

Synonyma:  

Pichia hyalospora

 

Pichia belgica

 

Pichia punctispora

 

Pichia alkoholophila

 

Pichia calliphorae

 

Pichia mandshurica

 

Pichia chodati

 

Pichia derossii

 

Pichia silvestris

 

Pichia indica

 

Pichia saccharophila

 

Pichia tannicola

 

Pichia labacensis

Synonyma:            

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Má elipsoidní až protáhlé buňky s rozměry(3-4)x(6-13) m. Vytváří stromečkovité pseudomycelium, pravé hyfy ale ne.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je bílý nebo skořicově bílý, matný nebo jemně kučeravý s nepravidelně cípovitým okrajem.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Na povrchu kapalin se tvoří suchá kožku.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením na zúžené bázi.

Pohlavní rozmnožování - Asky vznikají bez předchozí konjugace nebo po izogamní či heterogamní konjugaci. Spóry jsou kloboukovité nebo kulovité či dokonce saturnovité. Vyskytují se zde druhy homothalické i heterothalické.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc+

 

(Mal- Sac- Lac- Glc-) 

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac- Lac-

 

Raf- Mlz-

 

Xyl- Ara-

 

Inl- Aml-

 

Cel- Tre-

Výskyt a význam: Velmi často se vyskytuje v potravinách, např. v kyselé kapustě, kyselých okurkách. Též způsobuje křísovatění vína (spolu s C.vini, C.krusei, P.fermentans a Zygopichia ferinosa).

Fotografie:

Debaryomyces hansenii DBM 376
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Debaryomyces hansenii DBM 376
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.