Dermatophilus congolensis

Taxonomické zařazení: Dermatophilaceae

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: kuboidní buňky a koky uspořádané v balíčcích v několika souběžných rovinách (multilokulární sporangia), růstový cyklus

Velikost buňky [µm]: průměr 0,8-1,5

Pohyblivost: zoospory pohyblivé bičíky

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: buněčná stěna - typ III, peptidoglykan typ A1 gamma, maduróza, fosfolipid PI, menachinon MK-8

Obsah G+C [mol %]: 57-59

Výskyt a význam: živočišný patogen (epidermis) - koně, krávy, ovce atd., člověk po kontaktu s nemocným zvířetem

Poznámka: pohyblivé zoospory klíčí za vzniku vláknité buňky, ty se pak rozpadají v longitudinálních rovinách za vzniku balíčků kulatých buněk, v případě kompletního cyklu vznikají opět pohyblivé zoospory

Fotografie:

Dermatophilus congolensis CCM 4478
médium č.91 37°C, 3 dny.

 

 

Dermatophilus congolensis CCM 4478
Gramovo barvení, médium č.31, 3 dny.

 

 

Dermatophilus congolensis CCM 4478
Gramovo barvení, médium č.91, 5 dní.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.