DIPODASCUS MAGNUSII (Ludwig) von Arx

 

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Endomycetaceae

Anamorfa - Geotrichum fragrans.

Synonyma:

Endomyces magnusii

 

Magnusiomyces magnusii

 

Geotrichum magnusii

Morfologickě znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Arthrokonidie jsou válečkovité až protáhlé s rozměry (3,5-5)x(7-20). Někdy jsou buňky dlouhé až 40. Vytváří hrubostěnné chlamydospóry 10-14 široké.

Vzhled a konzistence kolonií: Na agarech tvoří bílé až krémové nebo žluté, matné, chlupaté až sametové porosty.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalných půdách tvoří šplhající se kožky.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vytváří se arthrokonidie, ve starší literatuře označované jako oidie. Je to thalusové neboli somatické dělení při kterém organismus může ještě pučet a tvořit blastokonidie. 

Pohlavní rozmnožování - Reess1870 popsal u rodu Endomyces tvorbu asků se 4 spórami kloboukovitého nebo polokulovitého tvaru. Některé kultury rodu Endomyces, které dnes existují ve sbírkách, jsou jen v anamorním stavu. Ty, které tvoří asky a elipsoidní askospory přeřadil von Arx (1972) do rodu Dipodascus.

Fyziologické znaky:  

 

TELEOMORFA

ANAMORFA

Produkce ureasy:

negativní

negativní

 

 

 

Utilizace KNO3:

negativní

negativní

 

 

 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc-

Mal- Sac- Lac- Glc+

 

 

(Mal- Sac+ Lac-) 

 

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac+ Lac-

Mal- Sac- Lac-

 

 

(Mal- Sac+ Lac-)

 

Raf+ Mlz-

Raf- Mlz-

 

Xyl- Ara-

Xyl- Ara-

 

 

(Xyl+ Ara-)

 

Inl- Aml-

Inl- Aml-

 

Cel- Tre-

Cel- Tre-

 

 

(Cel+ Tre-)

Výskyt a význam: Gtr.fragrans a Gtr.fici produkují ovocný pach (fragrans = voňavý). Produkce esterů s ovocnou vůní je důsledkem metabolismu těchto organismů, který je sice hlavně oxidativní s produkcí organických kyselin (hlavně kyseliny octové), ale i slabě anaerobní s produkcí alkoholu.

Fotografie:

Dipodascus magnusii DBM 48
Kolonie na sladinovém agaru agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Dipodascus magnusii DBM 48
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.