Enterococcus faecalis

Taxonomické zařazení: Doména Bacteria - Oddělení Firmicutes - čeleď Enterococcaceae - sekce Grampozitivní koky

Reakce na Gramovo barvení: pozitivní

Tvar a uspořádání buněk: nesporulující kokovité nebo oválné buňky v párech nebo v krátkých řetízcích

Velikost buňky [µm]: 0,6-2,5 x 0,6-2,0

Pohyblivost: ne

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37oC

Speciální požadavky na výživu a růst: komplexní, vitaminy - biotin, nikotinová a pantotenová kyselina, riboflavin, pyridoxin

Hlavní diagnostické znaky: katalasanegativní, fermentativní metabolismus, sacharidy štěpí na L(+) kyselinu mléčnou, zkvašuje sorbitol, nezkvašuje L-arabinosu, zřídka redukuje nitráty, z argininu tvoří amoniak

Obsah G+C [mol %]: 37-40

Výskyt a význam: výskyt - rostliny, intestinální trakt člověka a zvířat; onemocnění - endokarditida (zánět srdeční nitroblány), infekce močového měchýře, respirační choroby; indikátory nesprávné sanitace u sušených a mražených výrobků a fekálního znečištění; použití - doplňková kultura při zrání sýru čedarového typu, fermentované mléčné výrobky typu Biokult a Maconi

Poznámka: roste při 6,5 % hm. NaCl, při pH 9,6, při 10oC i 45oC, při 40 % hm. žluči, v přítomnosti 0,04 % hm. telluritu. Roste v přítomnosti 0,01 % hm. triphenyl tetrazolium chloridu, který redukuje za vzniku červených kolonií; někdy ß-hemolysa na krevním agaru; v přítomnosti heminu produkuje cytochrom a je stimulována oxidační disimilace

Fotografie:

Enterococcus faecalis LCC 662
Vzhled povrchových kolonií po aerobní kultivaci na M17 agaru s glukosou (48 h při 30oC): lesklé, vypouklé kolonie s úplnými neporušenými okraji

 

 

Enterococcus faecalis LCC 662
Barveno podle Grama po aerobní kultivaci v M17 bujonu s glukosou (18 h při 30oC), zvětšení 10 x 100.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.