Enterobacter cloacae

Taxonomické zařazení: Enterobacteriaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: rovné tyčky

Velikost buňky [µm]: 0,9-2,0 x 0,5-0,8

Pohyblivost: pohybuje se pomocí bičíků

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, oxidáza negativní, pozitivní Voges - Proskauerův test a Simmons citrátový test, kyselina z D-glukózy, D-manitolu, pozitivní ONPG a redukce nitrátů, negativní utilizace melibiózy a rafinózy, produkce sirovodíku na TSI a indol

Obsah G+C [mol %]: 52 - 59

Výskyt a význam: půda, voda, fekálie člověka a zvířat, oportunní patogen člověka (nozokomiální infekce)

Poznámka:

Fotografie:

Enterobacter cloacae CCM 1903
McConkey agar, 37°C, 24h.

 

 

Enterobacter cloacae CCM 1903
Gramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.