Epicoccum nigrum

Synonymum: Epicoccum purpurascens

Taxonomické zařazení: Mitotic fungi (Deuteromycetes, Fungi imperfecti)

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi.

Makromorfologické znaky: Kolonie dosti rychle rostoucí, na MEA vlnaté, žlutooranžové až červenohnědé, na PCA méně výrazně zbarvené. Občas se tvoří drobná, ale pouhým okem pozorovatelná černá sporodochia s konidiemi. Spodní strana často intenzivně zbarvená oranžovohnědě.

Teplotní nároky: Optimum 23-28 °C, minimum (-3) 4 °C, maximum 45 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory v hustých shlucích (sporodochia), krátké a rozvětvené, končící kratičkou světle zbarvenou konidiogenní buňkou. Konidie se tvoří jednotlivě, jsou vícebuněčné, tmavohnědé, kulovité až hruškovité s uťatou bazí, na povrchu bradavčité, cca 15-25 µm velké. Sporodochia se na agarovém médiu tvoří často až po několikadenním působení UV záření.

Hlavní diagnostické znaky: Tmavé výrazně bradavčité, zaoblené konidie ve sporodochiích, kolonie na MEA často sterilní, s oranžovým myceliem.

Výskyt a význam: Saprotrofní mikromycet osidlující především mrtvý rostlinný substrát. Bývá však izolován i z půdy, z obilovin, a zřídka i z lidské kůže nebo ze sputa.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Epicoccum nigrum CCF 3130
Kolonie s černými sporodochii na PCA po 21 dnech.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1mm)

 

 

Epicoccum nigrum CCF 3130
Kolonie na PCA po 21 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Epicoccum nigrum CCF 3130
Tmavé vícebuněčné konidie a vlákna mycelia (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.