Escherichia coli

Taxonomické zařazení: Enterobacteriaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: rovné tyčky, jednotlivé nebo po dvou

Velikost buňky [µm]: 2,0-6,0 x 1,1-1,5

Pohyblivost: pohybuje se pomocí bičíků nebo nepohyblivé

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, oxidáza negativní, laktóza pozitivní, tvoří indol, netvoří sirovodík a acetoin

Obsah G+C [mol %]: 48-52

Výskyt a význam: tlusté střevo teplokrevných živočichů a člověka

Poznámka: potenciální patogen

Fotografie:

Escherichia coli CCM 5172
médium č.1, 37°C, 24h.

 

 

Escherichia coli CCM 5172
Endův agar, 37°C, 24h.

 

 

Escherichia coli CCM 5172
McConkey agar, 37°C, 24h.

 

 

Escherichia coli CCM 5172
Gramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.