Eurotium amstelodami, anamorfa Aspergillus vitis

Synonymum: Aspergillus amstelodami

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Sexuálně askosporami, asexuálně konidiemi.

Makromorfologické znaky: Kolonie na CY20S po 10 dnech při 25 °C velké cca 45-55 mm v průměru, jasně žlutě zbarvené (vrstva žlutých plodnic). Spodní strana kolonií je světlá. Na médiích s nižším obsahem cukrů roste mnohem pomaleji a ve větší míře tvoří nepohlavní stádium se zeleně sporulujícími konidiofory (anamorfa Aspergillus vitis).

Teplotní nároky: Optimum 33-35 °C, může však omezeně růst i při 43-46 °C.

Mikromorfologické znaky: Tvoří žluté kulovité plodnice (kleistothecia) velké cca 75-150 µm v průměru. Vřecka jsou prototunikátní, obsahují 8 askospor. Askospory elipsovité, žluté, bradavčité, opatřené po obvodu rýhou, 4,5-5 µm dlouhé. Konidiofory různě dlouhé (cca 100-350 µm), měchýřek s jednou vrstvou fialid, konidie kulovité nebo téměř kulovité, zelené, jemně ježaté, 4-5 µm v průměru.

Hlavní diagnostické znaky: Žlutá kleistothecia, bradavčité askospory s obvodovou rýhou,. Od ostatních druhů rodu Eurotium se liší hlavně ornamentací askospor.

Výskyt a význam: Celosvětově rozšířený druh. Vyskytuje se zvláště na substrátech s nižším obsahem vody, např. na uskladněných obilovinách, oříšcích, na plesnivém chlebě apod.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Eurotium amstelodami CCF 1662
Žlutá kulovitá kleistothecia v koloniích na CY20S po 14 dnech.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1mm)

 

 

Eurotium amstelodami CCF 1662
Kolonie na CY20S po 10 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Eurotium amstelodami CCF 1662
Dvě prasklá kleistothecia s vřecky (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

 

 

Eurotium amstelodami CCF 1662
Bradavčité askospory s obvodovou rýhou a vřecka s askosporami; šipka označuje vřecko (1000 x, DIC) .
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.