Fusarium culmorum

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Hypocreales, mitosporní zástupce Hypocreaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi či chlamydosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie na PGA rychle rostoucí, po 7 dnech při 25 °C porůstající celou Petriho misku světe růžovožlutým myceliem. Do média je produkován červený až vínový pigment. Později se v kolonii tvoří světle oranžová až hnědá sporodochia s masou konidií.

Teplotní nároky: Optimum 25 °C, minimum 0 °C, maximum 31 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory obvykle větvené, fialidy krátké, makrokonidie vřetenovité a zakřivené, obvykle s 5 přehrádkami, cca 30-50 x 5-7 µm. Mikrokonidie nejsou produkovány. Někdy se tvoří jednotlivě nebo v řetízcích chlamydospory.

Hlavní diagnostické znaky: Rychlý růst, růžové až vínové kolonie. Makrokonidie jsou ve srovnání s ostatními fuzarii relativně krátké a široké, mikrokonidie nejsou produkovány.

Výskyt a význam: Rozšířen celosvětově zvláště v půdě a na cereáliích. Způsobuje krčkové i kořenové hniloby u obilnin a napadá i uskladněné brambory a cukrovou řepu. Produkuje řadu mykotoxinů, zvláště trichotheceny a zearalenon.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Fusarium culmorum CCF 3229
Kolonie na PGA po 14 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Fusarium culmorum CCF 3229
Rozvětvené konidiofory s fialidami a několikabuněčnými makrokonidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.