GEOTRICHUM CANDIDUM Link

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Endomycetaceae

Synonyma:  

Endomyces candidus

 

Endomyces lactis

 

Geotrichum lactis

 

Geotrichum eriense

 

Geotrichum kleibahnii

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Existují dva typy arthrokonidií: cylindrické (3,63(1,00)x(17,07(1,08) a elipsoidní (4,98(0,10)x(13,90(0,77).

Vzhled a konzistence kolonií: Na agarových půdách tvoří jemné kožešinové porosty. Obrovská kolonie roste rychle, nejrychleji ze všech Geotrich.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Vytváří se jemná kožešinová kožka.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vytváří se arthrokonidie, ve starší literatuře označované oidie. Je to thalusové neboli somatické dělení. 

Pohlavní rozmnožování - Sexuální proces není znám, je to konidiální stadium druhu Dipodascus geotrichum.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac- Lac-

 

Raf- Mlz-

 

Xyl+ Ara-

 

 Inl- Aml-

 

Cel+ Tre-(Cel- Tre-)

Výskyt a význam: Je to houba rozšířená ubikvitně, provází člověka i zvířata v každé činnosti. Vyskytuje se v mléčných výrobcích, mléku, smetaně, tvarohu, sýru, na starším droždí, na zkysané kapustě a okurkách, ale i v půdě, ve vodě, v aktivovaných kalech z odpadních vod, z odpadu po zpracování mořských ryb apod. Je to obyčejný saprofyt, ale může se vyvinout pro člověka až na sekundárního patogena. Často provází kandidy při vaginálních mykózách, bronchopneumoniích a dermatomykózách. Je to lipolytická kvasinka, vhodná například na využití odpadních produktů ze zpracování tučných ryb a tučných mléčných produktů, na neutralizaci zápar z rafinace olejů.

Fotografie:

Geotrichum candidum DBM 4013
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Geotrichum candidum DBM 4013
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.