KLUYVEROMYCES LACTIS (DOMBROWSKI)VAN DER WALT

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Anamorfa: Candida sphaerica.

Druhy rodu Kluyveromyces se původně zařazovaly do rodu Saccharomyces. Rod Kluyveromyces se od rodu Saccharomyces odlišuje více vlastnostmi:

1. V druzích rodu Kluyveromyces se vytvářejí spóry různých tvarů (kulovité, ledvinovité atd.). 

2. Asky v druzích rodu Kluyveromyces mají křehkou stěnu, ve zralosti lehce pukají a uvolňují spóry. 

3. Druhy rodu Kluyveromyces oxidativně utilizují více sacharidů než druhy rodu Saccharomyces. 

4. Buňky druhů rodu Kluyveromyces jsou menší a jemnější a snáze vytvářejí pseudomycelium. 

5. Druhy rodu Kluyveromyces neprokvašují roztoky sacharidů tak hluboko jako druhy rodu Saccharomyces. Vytvářejí jen 4 - 4,5% ethanolu. 

6. Druhy rodu Kluyveromyces produkují ethylacetát, zatímco druhy rodu Saccharomyces ne. 

7. Biomasa druhů rodu Kluyveromyces obsahuje často heminové hnědočervené barvivo. 

8. Imunologické precipitační reakce se sérem proti S. cerevisiae jsou pozitivní s některými druhy rodu Kluyveromyces, ale hybridy se S. cerevisiae tyto reakce nedávají. 

9. Oba dva rody se odlišují i haploidním genomem, odlišují se i počtem chromozómů v haploidech (S. cerevisiae 17, K. lactis 9).

Van der Walt a Johannsenová (198) řadí K. lactis do druhu K. marxianus jako K. marxianus var. lactis, ale Kocková-Kratochvílová s tím nesouhlasí a nechává jej samostatně. Výše zmíněným autorům vytýká, že při popisu K. marxianus var. lactis, se vůbec nezmínili, že se jedná o heterothalický druh, ve vegetativní fázi v haploidním stavu, že se opačné párovací typy musí nejprve zkřížit, aby vznikly diploidní buňky, zygoty, asky a askospory..

Synonyma:  

Saccharomyces lactis

 

Zygosaccharomyces lactis

 

Guilliermondella lactis

 

Dekkeromyces lactis

 

Zygosaccharomyces casei

 

Zygosaccharomyces versicolor

 

Saccharomyces sociasii

 

Kluyveromyces marxianus var. lactis

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Vegetativní buňky jsou kulovité nebo elipsoidní až cylindrické s rozměry (2-6,5)x(3-8). Vyskytují se jednotlivě, v párech i v malých shlucích..

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je hnědokrémový nebo krémovošedý, často kombinovaný s růžovým, povrch hladký i bradavičnatý, slizký i matný. Vytváří se jen rudimentární pseudomycelium.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalinách vytvářejí sediment a prstenec, ale zpravidla i tenkou kožku na povrchu.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Ve vegetativní fázi růstu převládá haploidní stav. Rozmnožuje se pučením. 

Pohlavní rozmnožování - Jedná se o jediný heterothalický druh v rodu Kluyveromyces. Po smíchání opačných párovacích typů se za 12 - 14 hodin tvoří zygoty, které zpravidla ihned potom vytvářejí spóry. Diploidní stav v životním cyklu této kvasinky je jen přechodný. Zygoty se lépe tvoří v méně výživném prostředí, v plnohodnotném médiu převládá vegetativní růst. Vegetativní diploidní buňky se mohou přímo měnit na askus. Vytvářejí se 1-4 askospóry, které jsou kulovité, hladké, z asku se snadno uvolňují a aglutinují.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac+ Lac+

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac+ (Mal- Sac+ Lac+)

 

Raf+ Mlz+

 

Xyl+ Ara- (Xyl- Ara-)

 

Inl+ Aml- (Inl- Aml-)

 

Cel+ Tre+

Výskyt a význam: Je součástí tzv. kefírových zrn, tj. konglomerátu kvasinek a bakterií, používaného při výrobě kefíru. Rovněž se používá při výrobě sýrů s plísní uvnitř. Produkuje b-galaktosidasu, pomocí níž může utilizovat laktosu z odpadní suroviny mlékárenského průmyslu- syrovátky.

Fotografie:

Kluyveromyces lactis DBM 2150
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Kluyveromyces lactis DBM 2150
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.