KLUYVEROMYCES MARXIANUS Hansen

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Anamorfa: Candida kefyr (teleomorfa: K. fragilis), Candida macedoniensis (teleomorfa: K. marxianus).

Podle Van der Walta a Johannsenové (1984) se mezi synonyma K. marxianus zařazuje i K. fragilis. Tito autoři sem zařadili i jiné druhy, např. i K. lactis bez ohledu na to, jaké spóry vytváří.

Synonyma:  

Saccharomyces marxianus

 

Zygosaccharomyces marxianus

 

Fabospora marxiana

 

Dekkeromyces marxianus

 

Guilliermondella marxiana

 

Saccharomyces kefyr

 

Saccharomyces fragrans

 

Saccharomyces muciparus

 

Saccharomyces fragilis

 

Dekkeromyces fragilis

 

Guilliermondella fragilis

 

Zygosaccharomyces ashbyi

 

Saccharomyces macedoniensis

 

Fabospora macedoniensis

 

Dekkeromyces macedoniensis

 

Saccharomyces chevalieri var.atypicus

 

Kluyveromyces marxianus var.marxianus

Druhy rodu Kluyveromyces se původně zařazovaly do rodu Saccharomyces. Rod Kluyveromyces se od rodu Saccharomyces odlišuje více vlastnostmi: 

1. V druzích rodu Kluyveromyces se vytvářejí spóry různých tvarů (kulovité, ledvinovité atd.). 

2. Asky v druzích rodu Kluyveromyces mají křehkou stěnu, ve zralosti lehce pukají a uvolňují spóry. 

3. Druhy rodu Kluyveromyces oxidativně utilizují více sacharidů než druhy rodu Saccharomyces. 

4. Buňky druhů rodu Kluyveromyces jsou menší a jemnější a snáze vytvářejí pseudomycelium. 

5. Druhy rodu Kluyveromyces neprokvašují roztoky sacharidů tak hluboko jako druhy rodu Saccharomyces. Vytvářejí jen 4 - 4,5% ethanolu. 

6. Druhy rodu Kluyveromyces produkují ethylacetát, zatímco druhy rodu Saccharomyces ne. 

7. Biomasa druhů rodu Kluyveromyces obsahuje často heminové hnědočervené barvivo. 

8. Imunologické precipitační reakce se sérem proti S. cerevisiae jsou pozitivní s některými druhy rodu Kluyveromyces, ale hybridy se S. cerevisiae tyto reakce nedávají. 

9. Oba dva rody se odlišují i haploidním genomem, odlišují se i počtem chromozómů v haploidech (S. cerevisiae 17, K. lactis 9).

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Buňky jsou elipsoidní nebo cylindrické s rozměry (2-6)x(3-10), samotné nebo v párech či řetízcích. Pseudomycelium se vytváří dobře, pravé mycelium ne.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr na tuhých půdách je těstovitý, krémový až světle hnědý, plochý, ve středu vyvýšený, lesklý, někdy i matný.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Na kapalinách vytváří mázdru nebo kožku.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje pučením. 

Pohlavní rozmnožování - Tvorbě asků předchází konjugace rovnocenných buněk, nebo se diploidní buňky přímo mění na asky. V ascích jsou 1-4 ledvinovité spóry. Jedná se o homothalický kmen.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac+ Lac- (K. marxianus)

 

Mal- Sac+ Lac+ (K. fragilis)

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac+ Lac+

 

Raf+ Mlz-

 

Xyl+ Ara+

 

Inl+ Aml-

 

Cel+ Tre-

Speciální požadavky na výživu a růst: Snáší teplotu až 47° C.

Výskyt a význam: Kontaminace na hroznovém vínu, v moštu. Patří mezi nejteplomilnější kvasinky. K.fragilis se může vyskytovat na teplokrevných živočiších jako patogen.

Fotografie:

Kluyveromyces marxianus DBM 40
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Kluyveromyces marxianus DBM 40
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.