Macrococcus equipercicus

Taxonomické zařazení: Staphylococcaceae

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: kulovité, především v tetrádách

Velikost buňky [µm]: 1,3-2,3

Pohyblivost: nepohyblivý

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, oxidáza pozitivní, , koaguláza negativní, netvoří acetoin, neredukuje nitráty, okyseluje glycerol, většinou manitol pozitivní, citlivý k turazolidinu, rezistentní k novobiocinu

Obsah G+C [mol %]: 45

Výskyt a význam: pokožka koní

Poznámka:

Fotografie:

Macrococcus equipercicus CCM 4653
médium č.1 (masopeptonový agar), 2 dny.

 

 

Macrococcus equipercicus CCM 4653
Gramovo barvení, médium č.1.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.