Monascus ruber, anamorfa Basipetospora rubra

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, Monascaceae

Způsob rozmnožování: Sexuálně askosporami, asexuálně konidiemi.

Makromorfologické znaky: Kolonie na MEA po 7 dnech při 25 °C velké cca 30-42 mm v průměru, vlnaté, bělavé až šedé, později hnědé až oranžovohnědé. Mohou produkovat oranžový až hnědý pigment, spodní strana kolonií je u okrajů světlá, ve středu hnědooranžová.

Teplotní nároky: Optimum 25-37 °C, může růst i při 45 °C.

Mikromorfologické znaky: Tvoří kulovité plodnice (kleistothecia) velké 30-60 µm v průměru, vyrůstající na krátké hyfální stopce. Stěna plodnice (peridie) složena z vrstvy hnědých, často protáhlých buněk. Plodnice obsahuje množství vřecek s 8 askosporami. Stěna vřecka průhledná a po dosažení zralosti se rozplývá. Askospory elipsovité, hyalinní, hladké, 5-7 x 3-4,5 µm velké. Na myceliu vyrůstají kromě plodnic také válcovité, různě dlouhé konidiogenní buňky a z nich v krátkých řetízcích arthrokonidie. Arthrokonidie hruškovité s uťatou bazí, ve zralosti až kulovité, nahnědlé, hladké, cca 10-18 x 8-14 µm velké.

Hlavní diagnostické znaky: Tvorba kleistothecií s hnědou stěnou, hladké hyalinní askospory, anamorfní stadium charakteristické jednoduchými konidiofory a velkými uťatými konidiemi v řetízcích.

Výskyt a význam: Vyskytuje se v různých částech světa na potravinách nebo v krmivech. Červený pigment, vytvářený za určitých podmínek, se používá k barvení některých potravin.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Monascus ruber, anamorfa Basipetospora rubra, CCF 2910
Kolonie na MEA po 14 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Monascus ruber, anamorfa Basipetospora rubra, CCF 2910
Kulovitý stopkatý askokarp s elipsovitými askosporami, šipkou označeny konidie v krátkém řetízku (1000 x, DIC)
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.