Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Taxonomické zařazení: Moraxellaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: koky

Velikost buňky [µm]: 0,6-1,0

Pohyblivost: bez bičíků, krátké trhavé pohyby

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 33-35°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: obvykle kataláza+, oxidáza-, netvoří pigment, obvykle citlivá na penicilín, redukuje nitráty i nitrity

Obsah G+C [mol %]: 40-43

Výskyt a význam: velice často izolovaná z nosní dutiny člověka

Poznámka:

Fotografie:

Moraxella (B.) catarrhalis CCM 2828
médium č.1, 24h.

 

 

Moraxella (B.) catarrhalis CCM 2828
médium č.91 s krví, 24h.

 

 

Moraxella (B.) catarrhalis CCM 2828
Gramovo barvení, médium č.1, 24h

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.