Mucor plumbeus

Taxonomické zařazení: Zygomycota, Mucorales, Mucoraceae

Způsob rozmnožování: Sexuálně zygosporangii, asexuálně sporangiosporami a chlamydosporami. Heterothalický druh.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, na MEA po 7 dnech při 25 °C porůstající celou Petriho misku, světle šedé, 2-20 mm vysoké. Spodní strana nezbarvena.

Teplotní nároky: Roste a sporuluje při 5-20°C. Roste, ale slabě sporuluje při 20-30 °C, při 37 °C neroste.

Mikromorfologické znaky: Sporangiofory rozvětvené, pod sporangiem často ohnuté, s bradavčitou stěnou. Sporangia kulovitá, cca 80(100) µm v průměru, s ostnitou stěnou, ve zralosti hnědošedá. Kolumely cca 25-50 µm velké, hruškovité, obvejčité s uťatou bazí nebo válcovitě elipsovité, s patrným límečkem na bazi, často s několika výběžky na vrcholu. Sporangiospory jsou většinou kulovité, někdy elipsovité nebo nepravidelné ho tvaru, oválné, žlutohnědé, jemně bradavčité, (5)7-8(10) µm v průměru. Zygosporangia se v kultuře tvoří zřídka.

Hlavní diagnostické znaky: Šedé kolonie, kolumely s nepravidelnými výrůstky, sporangiofory s bradavčitou stěnou.

Výskyt a význam: Houba celosvětově hojně rozšířená. Vyskytuje se v půdách, na trusu býložravců, na skladovaných obilninách apod. Neprodukuje žádné mykotoxiny.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Mucor plumbeus CCF 2690
Sporangiofory s hnědými sporangii.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1mm)

 

 

Mucor plumbeus CCF 2690
Kolonie na MEA po 6 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Mucor plumbeus CCF 2690
Sporangiofory se sporangii, sporangiospory, šipka ukazuje ostnitou stěnu dozrávajícího sporangia (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.