Mycocladus ramosus

Synonymum: Absidia ramosa

Taxonomické zařazení: Zygomycota, Mucorales, Mucoraceae

Způsob rozmnožování: Sexuálně zygosporangii, asexuálně sporangiosporami. Heterothalický druh.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, během 1 týdne pokryjí celou Petriho misku. Mycelium 5-10 mm vysoké, vatovité, modrošedé. Spodní strana kolonií bez pigmentu.

Teplotní nároky: Optimum 35-37 °C, maximum 45 °C.

Mikromorfologické znaky: Sporangiofory jednoduché i rozvětvené. Sporangia hruškovitá až kulovitá, 25-50 µm v průměru, mnohasporová, v době zralosti tmavá, s nálevkovitou apofýzou a polokulovitou kolumelou, často s límečkem. Přehrádka pod sporangiem bývá ve větší vzdálenosti. Sporangiospory elipsovité, hladké, hyalinní nebo našedlé, 3-6 x 2,5-4 µm. Zygosporangia kulovitá, hnědá, suspenzory téměř stejné.

Hlavní diagnostické znaky: Rychle rostoucí modrošedé kolonie, hruškovitá sporangia s nálevkovitou apofýzou a s límečkem, elipsovité sporangiospory. Blízký druh Mycocladus corymbifer (syn. Absidia corymbifera) má na sporangioforu přehrádku blízko sporangia.

Výskyt a význam: Po celém světě v půdě, na skladovaném obilí, ovoci a zelenině. Příležitostně bývá izolována z klinického materiálu.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Mycocladus ramosus CCF 3104
Kolonie na MEA po 6 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Mycocladus ramosus CCF 3104
Rozvětvený porangiofor a sporangiospory (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.