Paecilomyces variotii

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, mitosporní zástupce Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, na MEA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 30-50 mm v průměru, sametové až jemně flokózní, okrové až olivově hnědé. Neprodukuje do agaru žádný pigment, spodní strana kolonií je světlá.

Teplotní nároky: Optimum okolo 35-40 °C, minimum 5 °C, maximum 48 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory nepravidelně štětcovitě větvené, s krátkou hladkou stopkou, s větvemi a s metulami, na nichž vyrůstají fialidy. Fialidy typicky protáhlé a s dlouhým krčkem. Konidie vyrůstají z fialid v řetízcích, jsou elipsovité, některé často i méně pravidelného tvaru (např. hruškovité), hladké, obvykle 3-5 µm dlouhé.

Hlavní diagnostické znaky: Rychlý růst a okrově olivové zbarvení kolonií, nepravidelné štětcovité konidiofory a fialidy s dlouhým krčkem. Blízký druh Paecilomyces fulvus je charakteristický úzkými válcovitými konidiemi.

Výskyt a význam: Patří mezi xerofilní a termotolerantní druhy. Vyskytuje se velmi hojně po celém světě jako kontaminanta potravin a různých surovin. Často bývá izolován např. z produktů obsahujících oleje, z ovocných šťáv nedostatečně tepelně zpracovaných nebo i z kompostu. Je rezistentní vůči působení sorbátu. Může produkovat mykotoxin patulin. Příležitostně byl izolován jako původce mykóz člověka i jiných živočichů.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Paecilomyces variotii CCF 3230
Kolonie na MEA po 5 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Paecilomyces variotii CCF 3230
Štětcovité konidiofory s konidiemi (1000 x, PH).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.