Paenibacillus polymyxa

Taxonomické zařazení: Paenibacillus

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: tyčky , oválné endospóry zduřující buňku

Velikost buňky [µm]: 2-5 x 0,6-0,8

Pohyblivost: pohybující se pomocí bičíků

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 30 °C

Speciální požadavky na výživu a růst: zdroj dusíku NH4 nebo N2

Hlavní diagnostické znaky: z glukózy produkuje plyn a kyselinu, acetoin pozitivní, redukuje dusičnany

Obsah G+C [mol %]: 41,0-51,4

Výskyt a význam: půda

Poznámka: produkuje sliz (dextriny)

Fotografie:

Paenibacillus polymyxa CCM 1459
médium č.14 (Paenibacillus polymyxa médium), 30°C, 48h

 

 

Paenibacillus polymyxa CCM 1459
Gramovo barvení, médium č.14, 48h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.