Pasteurella multocida subsp.multocida

Taxonomické zařazení: Pasteurellaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: kulaté, oválné nebo tyčkovitého tvaru, vyskytují se samostatně, méně často ve dvojicích nebo krátkých řetízcích

Velikost buňky [µm]: 0,3-1,0 x 1,0-2,0

Pohyblivost: nepohyblivé

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37°C (roste 25-40°C)

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza+, oxidáza+, redukuje nitráty, většinou ornitindekarboxyláza +, dulcitol -, sorbitol +

Obsah G+C [mol %]: 40,8-43,2

Výskyt a význam: významný živočišný patogen

Poznámka: vysoce patogenní pro myši a králíky

Fotografie:

Pasteurella multocida subsp. multocida CCM 5419
médium č.91 bez krve, 24h.

 

 

Pasteurella multocida subsp. multocida CCM 5419
Gramovo barvení, médium č.91 bez krve, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.