Penicillium chrysogenum

Synonymum: Penicillium notatum, P. meleagrinum

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, mitosporní zástupce Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie poměrně rychle rostoucí, na CYA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 30-45 mm v průměru, obvykle sametové, s paprsčitými rýhami, bílým až nažloutlým myceliálním okrajem, s modrozeleně až žlutozeleně zbarvenou sporulující částí a žlutými kapkami exudátu. Do média často produkuje žlutý pigment, spodní strana kolonií je světle béžová až žlutohnědá.

Teplotní nároky: Optimum okolo 23 °C, minimum 4 °C, maximum 37 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory s hladkou stopkou, dlouhou cca 200-300 µm, štětcovitě větvené, na konci s 1-2 divergentními větvemi a metulami, na nichž vyrůstají lahvičkovité fialidy. Konidie vyrůstají z fialid v řetízcích, jsou elipsovité až téměř kulovité, hladké, cca 2,5-4 µm velké.

Hlavní diagnostické znaky: Poměrně rychlý růst ve srovnání s jinými penicilii, modrozelené až žlutozelené kolonie s nápadným žlutým exudátem a žlutým pigmentem v agaru. Konidiofory s hladkou stopkou, poněkud nepravidelně větvené, s rozevřenými větvemi.

Výskyt a význam: Patří mezi xerofilní druhy. Vyskytuje se velmi hojně po celém světě, je jedním z nejběžnějších penicilií kontaminujících potraviny rostlinného i živočišného původu, krmiva i různé suroviny. Vyskytuje se také často na zaplísněných stěnách. Je schopen produkovat antibiotikum penicilin. Příležitostně byl zaznamenán jako původce různých typů mykóz u člověka.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Penicillium chrysogenum CCF 2878
Kolonie na CYA po 10 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Penicillium chrysogenum CCF 2878
Konidiofory s konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.