Penicillium roqueforti

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, mitosporní zástupce Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, na CYA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 40-70 mm v průměru, sametové, většinou bez rýh, tmavozelené, často s bílým třásnitým okrajem. Spodní strana olivově zelená až tmavě černozelená.

Teplotní nároky: Roste od cca 4 °C do 35 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory se silně bradavčitou stopkou, dlouhou cca 100-200 µm, štětcovitě terverticilátně větvené, s víceméně přitisklými větvemi a metulami, na nichž vyrůstají lahvičkovité fialidy s krátkým krčkem. Konidie vyrůstají z fialid v řetízcích, jsou kulovité, hladké, cca 3,5-4(-6) µm v průměru.

Hlavní diagnostické znaky: Rychlý růst ve srovnání s jinými penicilii, tmavě zelené sametové kolonie. Konidiofory s bradavčitou stopkou a velkými hladkými kulovitými konidiemi. V současné době jsou na základě spektra sekundárních metabolitů odlišovány ještě dva morfologicky velmi blízké druhy: P. carneum a P. paneum; jejich kolonie však nejsou na spodní straně tmavě pigmentované.

Výskyt a význam: Používá se pro výrobu sýrů typu Roquefort, může se však vyskytnout i jako kontaminanta jiných potravin či krmiv (např. siláží). V čisté kultuře je schopen produkovat PR toxin, avšak na sýrech je jeho produkce velmi slabá a látka se rozkládá.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Penicillium roqueforti CCF 2310
Kolonie na CYA po 7 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Penicillium roqueforti CCF 2310
Bradavčitý konidiofor s konidiemi (1000 x, PH).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.