Peptoniphilus asaccharolyticus

Taxonomické zařazení: Clostridiaceae

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: kulovité buňky, ve dvojicích a hroznovitých shlucích

Velikost buňky [µm]: 0,9-1,8

Pohyblivost: nepohyblivé

Vztah ke kyslíku: anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 25-37°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: roste na peptonu, není sacharolytický, kataláza negativní, nezkvašuje laktózu a sacharózu, produkuje indol, neredukuje nitráty, neprodukuje ureázu

Obsah G+C [mol %]: 30-34

Výskyt a význam: pochva, střevní trakt člověka, součást běžné mikroflóry

Poznámka: synonymum Peptostreptococcus asaccharolyticus

Fotografie:

Peptoniphilus asaccharolyticus CCM 3791
médium č.91 s krví, 2 dny.

 

 

Peptoniphilus asaccharolyticus CCM 3791
Gramovo barvení, médium č.91 s krví, 2 dny.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.