Phoma eupyrena

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Dothideales, mitosporní zástupce Pleosporaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi a chlymydosporami; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie nepříliš rychle rostoucí, na PCA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 25-35 mm v průměru, šedozelené, později tmavé. Spodní strana tmavá.

Teplotní nároky: Optimum 20-21 °C, minimum -3 °C, maximum 28-32 °C.

Mikromorfologické znaky: Pyknidy oválné až kulovité, cca 200-400 µm v průměru, se slabě pigmentovanou stěnou a tmavším ústím. Konidie, utvářející se uvnitř pyknid, jsou elipsovité, hladké, cca 3,5-6 x 1,5-3 µm velké. V myceliu se tvoří jednotlivě nebo v řetízcích tmavě pigmentované chlamydospory, většinou 4-5 µm dlouhé (i větší).

Hlavní diagnostické znaky: Tvorba pyknid, jednobuněčné hyalinní konidie a charakteristické tmavé chlymydospory, vyrůstající jednotlivě nebo v řetízcích.

Výskyt a význam: Vyskytuje se v půdě, v rhizosféře a na rostlinných zbytcích.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Phoma eupyrena CCF 3043
Kolonie na PCA po 14 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Phoma eupyrena CCF 3043
Pyknida s tmavým ústím (viz šipka), hyalinní konidie a tmavé chlamydospory (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.