PICHIA ANOMALA (Hansen) H. et P. Sydow nov.comb.

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Anamorfa - Candida pelliculosa.

Podrod - Hansenula.

Synonyma:  

Saccharomyces anomalus

 

Willia anomala

 

Endomyces anomalus

 

Saccharomyces sphaericus

 

Hansenula sphaerica

 

Hansenula anomala var.sphaerica

 

Saccharomyces acetaethylicus

 

Monilia javanica

 

Hansenula javanica

 

Willia javanica

 

Endoblastoderma pulverulentum

 

Mycoderma cerevisiae var.pulverulentum

 

Willia odessa

 

Willia schneggii

 

Hansenula schneggii

 

Hansenula anomala var schneggii

 

Monilia productiva

 

Willia productiva

 

Hansenula anomala var.productiva

 

Endomyces margaritae

 

Willia margaritae

 

Candida pelliculosa

 

Mycocandida pelliculosa

 

Willia bispora

 

Hansenula bispora

 

Hansenula anomala var.longa

 

Hansenula anomala var.robusta

 

Hansenula nivea

 

Hansenula panis

 

Saccharomyces aceris-sacchari

 

Hansenula anomala var.heteromorpha

 

Candida pelliculosa var.cylindrica

 

Candida beverwijkii

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Rozměry buněk (2-4)x(2-6). Vegetativní buňky jsou kulovité nebo elipsoidní. Vytváří i bohatě větvené pseudomycelium, ale i pravé hyfy.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr na tuhých půdách je těstovitý, bílý, hladký a na povrchu moučný. Okraj může být cípovitý nebo kořínkovitý.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Na povrchu kapalin se tvoří kučeravé suché kožky.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením na zúžené bázi. 

Pohlavní rozmnožování - Je to heterothalický druh, na křížení se doporučují kmeny CBS 1984 a CBS 1982. Z přírody se ale většinou izoluje v diploidním stavu. Askus obsahuje 1- 4 spóry kloboukovitého tvaru.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - pozitivní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

Raf+ Mlz+

 

Xyl- Ara+

 

(Xyl+ Ara-)

 

(Xyl- Ara-)

 

Inl- Aml+

 

Cel+ Tre+

Výskyt a význam: Patří mezi nejčastěji se vyskytující kvasinky, často na potravinách.

Fotografie:

Pichia anomala DBM 2111
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Pichia anomala DBM 2111
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.