PICHIA FERMENTANS Lodder

 

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Anamorfa - Candida lambica.

Podrod - Pichia.

Synonyma:  

Pichia dombrowskii

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Má elipsoidní až protáhlé buňky s rozměry (1,9-6,5)x(4-14,5). Stromečkovitě větvené pseudomycelium, ale ne pravé hyfy.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je bílý, matný a kučeravý, okraj cípovitý.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Tvoří se suchá šplhavá kožka.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením na zúžené bázi.

Pohlavní rozmnožování - Asky se vytváří bez předchozí konjugace, ale i po izogamní nebo heterogamní konjugaci. Spóry jsou kloboukovité, po 2 až 4 v asku, z kterého se uvolňují. Je to heterothalický druh.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc+

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac- Lac-

 

Raf- Mlz-

 

Xyl+ Ara-

 

Inl- Aml-

 

Cel- Tre-

Výskyt a význam: Sporadicky se vyskytuje na přírodních stanovištích, např. na vinicích, ve víně.

Fotografie:

Pichia fermentans DBM 57
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie)

 

 

Pichia fermentans DBM 57
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.