PICHIA MEMBRANAEFACIENS Hansen

Taxonomické zařazení: Ascomycetes. Čeleď - Saccharomycetaceae

Synonyma: Saccharomyces delbrueckii, Zygosaccharomyces delbrueckii, Debaryomyces delbrueckii, Zymodebaryomyces delbrueckii, Zygosaccharomyces mongolicus, Saccharomyces delbrueckii var.mongolicus, Torulaspora mongolica, Saccharomyces inconspicuus, Torulaspora inconspicua, Saccharomyces vafer, Torulaspora vafer, Saccharomyces florenzani, Torulaspora globosa, Zymodebaryomyces globosus, Saccharomyces kloeckerianus.

Tvar a velikost vegetativních buněk [?m]: Má kulovité nebo elipsoidní buňky s rozměry (2,5-5)x(3-6,5) . Jsou buď jednotlivě, nebo v párech či skupinách.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je těstovitý, krémový, plochý, lesklý, hladký. Nevytváří pseudomycelium.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalném prostředí tvoří pouze sediment.

Způsob rozmnožování: Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením. Pohlavní rozmnožování - Tvorbě asků předchází somatogamní autogamie (tj. fúze jader uvnitř buňky bez toho, že by předcházela fúze buněk). Jádro se mitoticky rozdělí na dvě jádra, která se potom spájejí, aby vytvořily diploidní jádro.

Fyziologické znaky: Produkce ureasy - negativní. Utilizace KNO3 - negativní. Zkvašování sacharidů - Mal- Sac- Lac- Glc+. Asimilace sacharidů - Mal- Sac- Lac-, Raf- Mlz-, Xyl- Ara-, Inl- Aml-, Cel- Tre+.

Speciální požadavky na výživu a růst:

Výskyt a význam: Kontaminace na hroznovém vínu, v moštu.

Fotografie:

Pichia membranaefaciens DBM 2124
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Pichia membranaefaciens DBM 2124
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.