Rhizopus stolonifer

Synonymum: Rhizopus nigricans

Taxonomické zařazení: Zygomycota, Mucorales, Mucoraceae

Způsob rozmnožování: Sexuálně zygosporangii, asexuálně sporangiosporami. Heterothalický druh.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, na MEA po 3-4 dnech při 25 °C porůstající celou Petriho misku, se světlým vyšším myceliem a drobnými černými sporangii (zvláště u okrajů misky). Spodní strana nezbarvena.

Teplotní nároky: Optimum 25-26°C, minimum okolo 5 °C, maximum 32-33 °C.

Mikromorfologické znaky: Sporangiofory až 1,5-3 mm dlouhé, nevětvené, s hnědou stěnou, vyrůstající jednotlivě nebo ve skupině. V substrátu nápadné rozvětvené rhizoidy. Sporangia víceméně kulovitá, cca 100-350 µm v průměru, ve zralosti černá, mnohasporová. Kolumely polokulovité, ve stáří kolabují do bochníkovitého tvaru. Sporangiospory tvarem nepravidelné, oválné, elipsovité, kulovité i hranaté, jemně rýhované, 7-15 µm dlouhé. Zygosporangia černá, se dvěma nestejnými suspenzory.

Hlavní diagnostické znaky: Rychlý růst pomocí stolonů, robustní vlákna, sporangiofory s rhizoidy, sporangia s bochníkovitou kolumelou (ve stáří) a s rýhovanými sporangiosporami nestejného tvaru.

Výskyt a význam: Houba s kosmopolitním výskytem, hojnější v teplejších oblastech. Častý je zvláště na potravinách nebo v krmivech, způsobuje též hnilobu ovoce. Neprodukuje mykotoxiny. V laboratoři je vzhledem ke svému rychlému růstu a snadnému šíření považována za nebezpečnou kontaminantu. Příležitostně bývá izolován z klinického materiálu.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Rhizopus stolonifer CCF 3225
Sporangiofory s tmavými sporangii rostoucí na porcelánovém talířku.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1mm)

 

 

Rhizopus stolonifer CCF 3225
Kolonie na MEA po 7 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Rhizopus stolonifer CCF 3225
Sporangiofory s kulovitými sporangii, sporangiospory (200 x).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

 

 

Rhizopus stolonifer CCF 3225
Rhizoidy (200 x).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

 

 

Rhizopus stolonifer CCF 3225
Sporangiofor s rozpadlým sporangiem a splasklou kolumelou, sporangiospory (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.