RHODOTORULA RUBRA (Demme) Lodder

Taxonomické zařazení: Basidiomycetes

Čeleď: Teliosporaceae

Správnější taxonomické označení je Rhodotorula skupina rubra, kam patří 2 sdružené druhy : Rh.rubra a Rh.grinbergsii. Zpočátku byly všechny Rhodotoruly neutilizující nitrát zařazené do druhu Rh.mucilaginosa, a pod tímto názvem se často vyskytují v prakticky zaměřených pracech.

Synonyma:  

Saccharomyces ruber

 

Cryptococcus ruber

 

Torulopsis rubra

 

Torula mucilaginosa

 

Torulopsis mucilaginosa

 

Rhodotorula mucilaginosa

 

Torula sanguinea

 

Torulopsis sanguinea

 

Rhodotorula sanguinea

 

Rhodotorula mucilaginosa var.sanguinea

 

Cryptococcus ludwigii

 

Cryptococcus mena

 

Torulopsis mena

 

Blastodendrion carbonei

 

Rhodotorula mucilaginosa var.carbonei

 

Eutorulopsis dubia

 

Mycotorula pulmonale

 

Geotrichum pulmonale

 

Torulopsis sanniei

 

Cryptococcus sanniei

 

Rhodotorula sanniei

 

Torulopsis biourgei

 

Blastodendrion simplex

 

Cryptococcus rubrorugosus

 

Cryptococcus pararoseus

 

Rhodotorula mucilaginosa var.pararosea

 

Torula aclotiana

 

Rhodotorula aclotiana

 

Cryptococcus corallinus

 

Torulopsis nitritophila

 

Cryptococcus radiatus

 

Torula decolans

 

Torulopsis mannitica

 

Torulopsis aurantia

 

Rhodotorula mucilaginosa var plicata

 

Rhodotorula rubra var.longa

 

Rhodotorula rubra var.curvata

 

Rhodotorula mucilaginosa var.kentuckyi

 

Rhodotorula ulzamae

 

Rhodotorula vuilleminii

 

Mycotorula cisnerosi

 

Mycotorula germanica

 

Rhodotorula grinbergsii

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Buňky jsou elipsoidní, malé i velké s rozměry 2,5x(2.5-14).

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je slizovitý, hladký ale i drsný, červený nebo růžový.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalném prostředí vytváří sediment a vlhkou mázdru.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje pučením. 

Pohlavní rozmnožování - Banno (1963) objevil, že Rhodotorula je haploidní stádium v životním cyklu rodu Rhodosporidium.

Životní cyklus - Nejprve dochází ke konjugaci haploidních buněk opačných párovacích typů. Vzniklé zygoty vypadají jakoby byly spojeny můstkem. Jedna z buněk začne klíčit do mycelia se dvěma jádrami (dikaryotické mycelium), ve kterém se migrace jader a tvorba přehrádek uskutečňuje pomocí přezek. Každá buňka má dvě různá jádra, je tedy heterokaryotní. Po určité době se na dikaryotickém myceliu vytvoří kulový tmavý útvar se silnou stěnou, tzv. teliospora (probazidium). V teliospoře dochází ke karyogamii, tj. spojení obou jader do jediného diploidního jádra a k následné meioze. Teliospora potom klíčí do čtyřbuňkového promycelia a každá jeho buňka pučí a vytváří haploidní sporidie. Sporidie se uvolňují a dále se rozmnožují pučením do haploidních kultur. Tato vegetativní fáze v životním cyklu Rhodosporidium je označována jako RHODOTORULA. Každá fáze životního cyklu má jinou morfologii. Rhodotorula je pigmentovaná červená nebo pomerančová, slizovitá, měkká šťavnatá kultura, ale dikaryotická kultura je drsná, suchá, hnědá až černá. Zčernání dikaryotické kultury způsobují teliospory, které produkují melanin. Pokud se na okrajích drsné, černohnědé dikaryotické kultury objeví červená slizovitá místa, znamená to, že se vytvořily sporidie a rozmnožují se dále pučením. Promycelium představuje vlastně bazidium a sporidie bazidiospory.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - pozitivní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

Raf+ Mlz+ (Raf- Mlz+)

 

Xyl+ Ara+ (Xyl+ Ara-)

 

Inl- Aml-

 

Cel+ Tre+ (Cel- Tre-)

Speciální požadavky na výživu a růst: Lehce se pěstují, nejsou náročné na životní podmínky, rozmnožují se často i v půdách bez zdroje dusíku. Růst Rh.rubra je stimulovaný thiaminem, který se může nahradit pyrimidinem.

Výskyt a význam: Je to ubikvitně rozšířený druh po celém světě. Dá se izolovat ze vzduchu, půdy, sladké i slané vody, z vinařských provozů, z povrchu rostlin, ale i z různých orgánů živočišného těla. Všechny druhy rodu Rhodotorula jsou lipidotvorné, hromadí v buňkách tuk - za určitých podmínek až nadměrné množství. S tím souvisí schopnost produkovat lipasy, využívat n-alkany aj.

Fotografie:

Rhodotorula rubra DBM 19
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Rhodotorula rubra DBM 19
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.