SACCHAROMYCES CEREVISIAE Hansen

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Druhy, které vytvářejí kulovité hladkostěnné askospóry a jejich asky přetrvávají, rozdělujeme na dva rody: 

1.    Zygosaccharomyces- buňky jsou ve vegetativní fázi haploidní a než se vytvoří askus, musí se spájet nezávislé buňky nebo musí dojít k somatogamní autogamii. 

2.    Saccharomyces- buňky jsou ve vegetativní fázi diploidní a tyto diploidní buňky se přímo mění na asky. Spóry se spájí nebo nejprve klíčí a potom se spájí na diploidní spóry, které klíčí na diploidní buňky.

 

Synonyma:  

S.cerevisiae Hansen subsp. cerevisiae

 

Saccharomyces ellipsoideus

 

Saccharomyces cerevisiae var.ellipsoideus

 

Saccharomyces ilicis

 

Saccharomyces vini-muntz

 

Saccharomyces vordermanii

 

Saccharomyces bayanus

 

Saccharomyces willianus

 

Saccharomyces sake

 

Saccharomyces cratericus

 

Saccharomyces cerevisiae var.cratericus

 

Saccharomyces intermedius

 

Saccharomyces pastorianus

 

Saccharomyces turbidans

 

Saccharomyces cerevisiae var turbidans

 

Saccharomyces validus

 

Saccharomyces brasiliensis

 

Saccharomyces batatae

 

Saccharomyces multisporus

 

Saccharomyces tokyo

 

Saccharomyces yedo

 

Saccharomyces coreanus

 

Saccharomyces anamensis

 

Saccharomyces marschalianus

 

Saccharomyces globusus

 

Saccharomyces tubiformis

 

Saccharomyces cerevisiae var.tetraspora

 

Saccharomyces intermedius var.turicensis

 

Saccharomyces festinans

 

Saccharomyces cerevisiae var.festinans

 

Saccharomyces cerevisiae var.pulmonalis

 

Saccharomyces elongatus

 

Saccharomyces cheresiensis

 

Saccharomyces oviformis

 

Saccharomyces oviformis var.cheresiensis

 

Saccharomyces formosensis

 

Saccharomyces cerevisiae var.onychophilus

 

Saccharomyces cerevisiae var.umbra

 

Saccharomyces cerevisiae var.major

 

Saccharomyces italicus

 

Saccharomyces oviformis var.bisporus

 

Candida robusta

 

Saccharomyces vini

 

Saccharomyces vini var.cartilaginosus

 

Saccharomyces diastaticus

 

Saccharomyces inusitatus

 

Saccharomyces cerevisiae var.terrestris

 

Saccharomyces hispanicus

 

Saccharomyces cordubensis

 

Saccharomyces gaditensis

 

Saccharomyces gaditensis

 

 

 

Saccharomyces cerevisiae Hansen subsp.uvarum

 

Saccharomyces uvarum

 

Saccharomyces validus

 

Saccharomyces carlsbergensis

 

Saccharomyces uvarum var.carlbergensis

 

Saccharomyces monacensis

 

Saccharomyces carlbergensis var.mandshuricus

 

Saccharomyces intermedius var.valdensis

 

Saccharomyces carlsbergensis var.valdensis

 

Saccharomyces carlbergensis var.polymorphus

 

Saccharomyces uvarum var.melibiosus

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: S.cerevisiae subsp.cerevisiae- elipsoidní i kulovité buňky s rozměry(3,7-9,7)x(2,6-6,4). Některé kmeny vytváří cylindrické až protáhlé buňky, někdy víc než 20 dlouhé. Vytváří se rudimentární nebo stromečkovité- bohatě větvené pseudomycelium. Pravé mycelium se nevytváří. S.cerevisiae subsp.uvarum- buňky stejných tvarů i rozměrů. Vyšlechtěné triploidní nebo aneuploidní buňky jsou mohutnější, průměrně 7-8 dlouhé. Pseudomycelium jen rudimentární, pravé hyfy se netvoří.

Vzhled a konzistence kolonií: S.cerevisiae subsp.cerevisiae- nátěr je těstovitý, krémový, světle hnědý, hladký, lesklý, ale může být i skládaný, kráterovitý, drsný, kučeravý. S.cerevisiae subsp.uvarum- nátěr je těstovitý, krémový, hladký. Nikdy není drsný ani kučeravý. Obrovské kolonie rostou pomaleji než S.cerevisiae subsp.cerevisiae a dosahují i menších rozměrů. Prorůstají často do výšky.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: S.cerevisiae subsp.cerevisiae - v kapalinách tvoří sediment a při okrajích prstenec, po delším čase se může vytvořit i tenká mázdra. S.cerevisiae subsp.uvarum- v kapalných prostředích vytváří sediment, po delším čase mohou vytvořit prstenec . Mázdra se nevytváří.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním holoblastickým pučením.

Pohlavní rozmnožování - Haplo-diplobiotický životní cyklus, vegetativní buňky se mění přímo na asky. Spóry diploidních kmenů jsou po1-4 v asku, jsou kulovité s hladkou stěnou. Kmeny jsou homothalické i heterothalické. U S.cerevisiae subsp.uvarum u pivovarnických polyploidů, se spóry zpravidla nevyskytují, nebo jen po1-2 a nejsou vitální.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

Raf+ Mlz+ (Raf+ Mlz-)

 

Xyl- Ara-

 

Inl- Aml- (Inl+ Aml-)

 

Cel- Tre+

Výskyt a význam: Spojený rod S. cerevisiae se v praxi využívá ve velké míře hlavně v klasickém kvasném průmyslu.

Fotografie:

Saccharomyces cerevisiae DBM 2101
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).

 

 

Saccharomyces cerevisiae DBM 2101
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.