SaccharoMycodes ludwigii Hansen

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Synonyma:  

Saccharomycodes bisporus

 

Saënkia bispora

 

Saccharomyces ludwigii

 

Saccharomycodes ludwigii var.vini

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Velké diploidní citrónkovité (apikulátní) buňky s rozměry (4-7)x(8-23), někdy i delší. Pokud se vytvoří pseudomycelium, tak pouze rudimentární (zárodečné, náznakové).

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je krémovitý a řidší, podobně jako u jiných apikulátních kvasinek. Rychlost růstu obrovských kolonií je asi 2,2 mm/100 h.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalném prostředí se vytváří usazenina a prstenec.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Holoblastické pučení na široké bázi na jednom nebo obou pólech. Nové pupeny se vytváří vždy z jednoho místa a zůstávají po nich prstencové jizvy - čímž se pól prodlužuje a vytváří se jakýsi krček.

Pohlavní rozmnožování - V asku jsou zpravidla 4 spóry (ale mohou být jen 2), kulovité, hyalinní, ornamentované s hladkou stěnou. Spóry se párují a po fůzi klíčí, čímž vzniká diploidní buňka.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sach+ Lac-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sach+ Lac-

 

Raf+ Mlz-

 

Xyl- Ara-

 

Inl- Aml-

 

Cel+ Tre-

Speciální požadavky na výživu a růst: Utilizuje laktát. Potřeba vitamínů : biotin, pyridoxin, pantotenát, niacin.

Výskyt a význam: Vyskytuje se v silně sířených mladých vínech do pevného stočení z kalů, na povrchu hroznů, v moštech. Na přirozených stanovištích se nachází diploidní vegetativní buňky. Tato kvasinka byla využívána v pivovarnictví na výrobu slabě alkoholického piva.

Fotografie:

Saccharomycodes ludwigii DBM 2104
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).

 

 

Saccharomycodes ludwigii DBM 2104
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.