SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE Lindner

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Schizosaccharomycetaceae

Synonyma:  

Schizosaccharomyces vordermani

 

Schizosaccharomyces mellacei

 

Schizosaccharomyces formosensis

 

Schizosaccharomyces formosensis var.akoensis

 

Schizosaccharomyces formosensis var.tapaniensis

 

Schizosaccharomyces santawensis

 

Schizosaccharomyces saitoi

 

Schizosaccharomyces liguefaciens

 

Schizosaccharomycas acidodevoratum

 

Schizosaccharomyces pombe var.acidodevoratum

 

Schizosaccharomyces malidevorans

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Vytváří kulovité, elipsoidní i krátké válečkovité buňky. Velikost buněk je (3-5)x(5-15) Někdy narůstají do délky až 20 Pseudomycelium se nevytváří, jen krátký řetězec buněk.

Vzhled a konzistence kolonií: Kolonie a nátěr jsou krémové až světle hnědé, měkké, hladké nebo slabě zvrásněné. Okraj je celistvý. Kolonie rostou poměrně pomalu, průměrně 2,18 mm/100 h.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalném živném prostředí při teplotě 20° C se na povrchu kapaliny vytváří po týdnu prstenec.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje dělením přehrádkami. 

Pohlavní rozmnožování - Tvorbě asků předchází izogamní konjugace. V homothalických kmenech se vytváří spóry na sladinovém agaru už asi za týden. Spóry se v zralosti uvolňují z asků tak, že stěna asku praskne. V asku jsou zpravidla 4 spóry, ale může jich tam být méně. Spóry jsou kulovité nebo elipsoidní a barví se Lugolovým roztokem na modrofialovo. Spóry uvolněné z asků se zhlukují.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - pozitivní (někdy i opožděně). 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

 Raf+ Mlz-

 

Xyl- Ara-

 

Inl- Aml-

 

Cel- Tre-

Speciální požadavky na výživu a růst: Je to termotolerantní druh. Pro růst potřebuje v prostředí dostatečné množství inozitolu (nedokáže inozitol syntetizovat). Má speciální detoxikační mechanismus na těžké kovy jako je Cd, Zn nebo Cu (indukuje syntézu dvou peptidů, které váží ionty těchto kovů).

Výskyt a význam: V r.1893 ho Lindner poprvé popsal z izolace z afrického prosového piva "pombe". Je často izolován v tropických krajinách z jablečného moštu, z cukrových šťáv, z melasy, z palmového vína atd. Používá se v tropických pivovarech v jižní Africe a na Jávě. Rod byl podrobně zkoumán genetiky a cytology. Stal se proto modelem pro rozličné biologické systémy. Významná je rovněž produkce enzymů dehydrogenáz na dehydrogenaci organických kyselin. Většina kmenů rodu Schizosaccharomyces utilizuje kyselinu L-jablečnou. Kyselina jablečná je jedna z organických kyselin v hroznech, které zhoršují organoleptické vlastnosti vína. Existují pokusy tuto kyselinu odstranit pomocí těchto kvasinek.

 

Fotografie:

Schizosaccharomyces pombe DBM 2103
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).

 

 

Schizosaccharomyces pombe DBM 2103
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.