Scopulariopsis brevicaulis, teleomorfa Microascus brevicaulis

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Microascales, Microascaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; pohlavně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie na CYA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 40-50 mm, sametové nebo řídce funikulózní, světle hnědookrově až světle skořicově zbarvené. Spodní strana kolonií krémová až světle hnědá. Teleomorfa se v kultuře většinou netvoří.

Teplotní nároky: Optimum 24-30 °C, minimum 5 °C, maximum 37 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiogenní buňky (anelidy) vyrůstají na nepravidelně štětcovitě větvených konidioforech nebo jednotlivě, jsou válcovité, se širokým krčkem, produkují konidie v řetízcích. Konidie jsou hruškovité, široce vejčité až kulovité, s uťatou bazí, bradavčitou stěnou, cca 5-8 µm dlouhé.

Hlavní diagnostické znaky: Okrově zbarvené sametové kolonie, válcovité anelidy a bradavčité konidie s uťatou bazí.

Výskyt a význam: Vyskytuje se hojně na celém světě, zvláště na potravinách a krmivech rostlinného i živočišného původu. Jako příležitostný patogen může způsobovat onemocnění živočichů včetně člověka (např. onychomykózy - onemocnění nehtů, dermatomykózy - onemocnění pokožky). Mykotoxiny neprodukuje.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Scopulariopsis brevicaulis CCF 3123
Kolonie na CYA po 10 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Scopulariopsis brevicaulis CCF 3123
Konidiofor s bradavčitými konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.