Serratia marcescens

Taxonomické zařazení: Enterobacteriaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: rovné tyčky

Velikost buňky [µm]: 0,9-2,0 x 0,5-0,8

Pohyblivost: pohybuje se pomocí bičíků

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, oxidáza negativní, laktóza negativní, netvoří indol, hydrolyzuje eskulin a TWEEN 80, tvoří acetoin, lyzin a ornitin dekarboxyláza pozitivní

Obsah G+C [mol %]: 57,5-60,0

Výskyt a význam: půda, voda, rostlinné povrchy, oportunní patogen člověka

Poznámka:

Fotografie:

Serratia marcescens CCM 303
médium č.1, 37°C, 24h.

 

 

Serratia marcescens CCM 303
McConkey agar, 37°C, 24h.

 

 

Serratia marcescens CCM 303
Gramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.