Shigella flexneri

Taxonomické zařazení: Enterobacteriaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: rovné tyčinky

Velikost buňky [µm]: 1,0-4,0 x 0,3-1

Pohyblivost: nepohyblivá

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37 °C

Speciální požadavky na výživu a růst: glukóza a kyselina nikotinová, některé kmeny také aminokyseliny, puriny a vitamíny

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, oxidáza negativní, laktóza negativní, pozitivní metylčerveňový a negativní Voges - Proskauerův test, zkvašuje manitol, u většiny skupinové antigeny 3 a 4

Obsah G+C [mol %]: 50-52

Výskyt a význam: původce střevního onemocnění - bacilární úplavice

Poznámka:

Fotografie:

Shigella flexneri CCM 4422
McConkey agar, 37°C, 48h.

 

 

Shigella flexneri CCM 4422
Gramovo barvení, médium č.1, 24h

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.