SPORIDIOBOLUS SALMONICOLOR Fell et Tallman

Taxonomické zařazení:

Basidiomycetes

 

Sporidiobolus - teleomorfní rod

 

Sporobolomyces - anamorfní rod

Čeleď: Teliosporaceae 

Synonyma:  

Rhodomyces kochii

 

Blastoderma salmonicolor

 

Sporobolomyces salmonicolor

 

Aessosporon salmonicolor

 

Prosporobolomyces salmonicolor

 

Sporobolomyces odorus

 

Sporobolomyces photographus var.odorus

 

Pseudomonilia rubicundula

 

Sporobolomyces rubicundulus

 

Sporobolomyces hispanicus

 

Prosporobolomyces hispanicus

 

Sporobolomyces coralliformis

 

Sporobololomyces salmonicolor var.fisherii

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Má elipsoidní až silně protáhlé buňky s rozměry (2-12)x(3-35), jednotlivě nebo v párech - nebo se vytváří pravé i nepravé hyfy.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr na agarech je lososovorůžový, broskvový (záleží na složení půdy). Povrch nátěru je silně kučeravý a pomoučený.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalných médiích vytváří velmi kučeravou kožku.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Kvasinkové buňky pučí na sterigmě a na jejím vrcholu se vytváří balistokonidie. Ty bývají elipsoidní, symetrické i nesymetrické, mají na bázi kapičku kterou se přichytí na substrát po odstřelení v čase zralosti. Je to konidiogeneze, které nepředchází žádný sexuální proces. 

Pohlavní rozmnožování - Heterothalické druhy mají podobný životní cyklus jako druhy rodu Rhodosporidium. Konjugace nastává po spojení buněk opačných párovacích typů. Jedna buňka zygoty pučí na dikaryonové mycelium se spřežkami, na kterém se tvoří teliospóry (probazídium), v kterých nastává karyogamie. Teliospóry klíčí na promycélium (metabazídium). V době klíčení probíhá meióza a na metabazidiu pučí haploidní bazidiospóry. Homothalismus se projevuje tvorbou hyf s teliospórami bez předchozí konjugace - spóry se tedy vytváří samovolně. Kvasinková fáze je diploidní. Redukční dělení nastává tvorbou dikaryonového mycelia s přezkami. Karyogamie nastává v teliosporách. Klíčením teliospór vzniká metabazidium, na kterém pučí diploidní bazidiospory.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - pozitivní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac+ Lac+

 

Raf+ Mlz+

 

Xyl+ Ara-

 

(Xyl- Ara-)

 

Inl- Aml+

 

(Inl- Aml-)

 

Cel+ Tre+

Výskyt a význam: Druhy rodu Sporobolomyces a Sporidiobolus jsou častými kontaminanty různých potravin, rostlinného materiálu, vinařských zařízení. Vyskytují se na stěnách a často doprovází rod Cladosporium.

Fotografie:

Sporidiobolus salmonicolor DBM 2161
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).

 

 

Sporidiobolus salmonicolor DBM 2161
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.