Sporosarcina ureae

Taxonomické zařazení: Sporosarcina

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: kulovitá nebo oválná, po dvou, po čtyřech , tvoří kulaté spóry

Velikost buňky [µm]: 1,2 - 2,5

Pohyblivost: pohyblivé

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 26°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, oxidáza pozitivní, ureáza pozitivní, redukuje nitráty, nehydrolyzuje želatinu, škrob a kasein, neokyseluje glukózu

Obsah G+C [mol %]: 40,0-41,5

Výskyt a význam: půda

Poznámka: rychle rozkládá močovinu

Fotografie:

Sporosarcina ureae CCM 860
médium č.1 (masopeptonový agar), 25°C, 3dny.

 

 

Sporosarcina ureae CCM 860
Gramovo barvení, médium č.1 s močovinou, 25°C, 3 dny.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.