Stachybotrys chartarum

Synonymum: Stachybotrys atra

Taxonomické zařazení: Ascomycota, mitosporní zástupce Dothideales

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie poměrně pomalu rostoucí, na PCA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 20-30 mm, šedé až černé. Spodní strana kolonií nezbarvena.

Teplotní nároky: Optimum 23(-27) °C, minimum (2-)7 °C, maximum 37-40 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory většinou nevětvené, jednoduché, přehrádkované, cca 100 µm dlouhé, směrem k vrcholu tmavě pigmentované a bradavčité, na vrcholu ukončené svazkem 4-10 široce lahvicovitých fialid. Konidie hruškovité, široce elipsovité, zpočátku hyalinní, později tmavě olivově šedé, hladké až hrubě bradavčité, cca 7-12 x 4-6 µm velké, nahloučené na fialidách ve slizovitých kapkách viditelných binokulární lupou.

Hlavní diagnostické znaky: Poměrně pomalu rostoucí tmavé kolonie, konidiofory s vrcholovým svazkem fialid, tmavé elipsovité konidie.

Výskyt a význam: Vyskytuje se po celém světě, zvláště na substrátech obsahujících celulózu (papír, rostlinné zbytky, potraviny). Může produkovat mykotoxiny satratoxin G a H, o nichž je známo, že vyvolávají stachybotryotoxikózu u koní a člověka.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Stachybotrys chartarum CCF 3064
Kolonie na PCA po 14 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Stachybotrys chartarum CCF 3064
Konidiofory s fialidami a tmavými bradavčitými konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.