TORULASPORA DELBRUECKII (Lindner) Lindner

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Synonyma:  

Saccharomyces delbrueckii

 

Zygosaccharomyces delbrueckii

 

Debaryomyces delbrueckii

 

Zymodebaryomyces delbrueckii

 

Zygosaccharomyces mongolicus

 

Saccharomyces delbrueckii var.mongolicus

 

Torulaspora mongolica

 

Saccharomyces inconspicuus

 

Torulaspora inconspicua

 

Saccharomyces vafer

 

Torulaspora vafer

 

Saccharomyces florenzani

 

Torulaspora globosa

 

Zymodebaryomyces globosus

 

Saccharomyces kloeckerianus

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Má kulovité nebo elipsoidní buňky s rozměry (2,5-5)x(3-6,5) . Jsou buď jednotlivě, nebo v párech či skupinách.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je těstovitý, krémový, plochý, lesklý, hladký. Nevytváří pseudomycelium.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalném prostředí tvoří pouze sediment.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením. 

Pohlavní rozmnožování - Tvorbě asků předchází somatogamní autogamie (tj. fúze jader uvnitř buňky bez toho, že by předcházela fúze buněk). Jádro se mitoticky rozdělí na dvě jádra, která se potom spájejí, aby vytvořily diploidní jádro.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc+

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac- Lac-,

 

Raf- Mlz-

 

Xyl- Ara-

 

Inl- Aml-

 

Cel- Tre+

Výskyt a význam: Kontaminace na hroznovém vínu, v moštu.

Fotografie:

Torulaspora delbrueckii DBM 39
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).

 

 

Torulaspora delbrueckii DBM 39
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.