Trichoderma viride, teleomorfa Hypocrea rufa

Synonymum: Trichoderma lignorum

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Hypocreales, Hypocreaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi či chlamydosporami, sexuálně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie velmi rychle rostoucí, po 7 dnech na MEA při 25 °C pokrývající celou Petriho misku řídkým bělavým myceliem, později tmavozeleně sporulujícím. Sporulaci kolonií podporuje denní světlo. Spodní strana nezbarvena. Teleomorfa se v kultuře netvoří.

Teplotní nároky: Optimum (6-) 20-28 (-32) °C, minimum 0°C, maximum 30 (-37) °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory opakovaně pyramidovitě větvené, nezbarvené, fialidy vyrůstají po 2-4, lahvičkovité, často se zakřiveným krčkem. Konidie kulovité nebo široce elipsovité, cca 3,5-4,5 µm velké, na povrchu bradavčité, tmavozelené. Ve starších koloniích se často tvoří chlamydospory, většinou kulovitého tvaru.

Hlavní diagnostické znaky: Rychlý růst a zelené zbarvení kolonií, opakovaně větvené konidiofory, bradavčité konidie.

Výskyt a význam: Hojně rozšířená půdní houba vyskytující se též na dřevě, uskladněných obilninách, ovoci a zelenině. Produkuje řadu sekundárních metabolitů, např. mykotoxin trichodermin.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Trichoderma viride CCF 3231 Shluky konidioforů (pustuly).
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1mm)

 

 

Trichoderma viride CCF 3231
Kolonie na MEA po 14 dnech při 25°C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Trichoderma viride CCF 3231
Rozvětvené konidiofory s fialidami a konidiemi (400x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

 

 

Trichoderma viride CCF 3231
Bradavčité konidie (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.