Trichothecium roseum

Taxonomické zařazení: Mitosporní houby (Deuteromycetes, Fungi imperfecti)

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, na PCA po 7 dnech při 25 °C dosahující 50-60 mm v průměru, světle růžově zbarvené, práškovité. Spodní strana kolonií světlá.

Teplotní nároky: Optimum 25 °C, minimum 5-15 °C, maximum 35 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory nevětvené, vzpřímené, až 2 mm dlouhé, narůžovělé. Na jejich konci vyrůstají bazipetálně konidie, střídavě se odchylující od hlavní osy konidioforu a tvořící řetízky charakteristického tvaru, snadno rozpadavé. Konidie dvoubuněčné, s příčnou přehrádkou, hladké, vejčité až hruškovité, hyalinní, cca 12-23 x 8-10 µm velké.

Hlavní diagnostické znaky: Rychle rostoucí růžové kolonie, jednoduché dlouhé konidiofory s asymetricky vyrůstajícími dvoubuněčnými konidiemi.

Výskyt a význam: Vyskytuje se na celém světě, zvláště na rostlinných substrátech (např. cereáliích) a v půdě. Může se také projevovat jako slabě fytopatogenní houba. Produkuje mykotoxiny zahrnované do skupiny trichothecenů.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Trichothecium roseum CCF 2692
Kolonie na PCA po 7 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Trichothecium roseum CCF 2692
Konidiofory s dvoubuněčnými konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.