Verticillium luteoalbum, teleomorfa Nectria inventa

Synonymum: Verticillium tenerum

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Hypocreales, Hypocreaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; pohlavně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie na PCA po 10 dnech při 25 °C dosahující 40-60 mm, sametové, cihlově oranžové. Spodní strana kolonií světlá. Teleomorfa se v kultuře netvoří.

Teplotní nároky: Optimum 15-25 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory vzpřímené, světle oranžové, opakovaně přeslenitě větvené. Fialidy štíhlé, protáhlé, tvořící na konci ve slizovitých kapičkách konidie. Konidie jednobuněčné, oválné, hladké, v mase světle červenohnědé, 3,5-5 x 2-2,5 µm velké.

Hlavní diagnostické znaky: Oranžové sametové kolonie, přeslenitě větvené konidiofory.

Výskyt a význam: Vyskytuje se kosmopolitně, zvláště na rostlinných zbytcích a jiných substrátech rostlinného původu. Může též způsobovat hniloby různých plodů.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Verticillium luteoalbum CCF 2801
Kolonie na PCA po 10 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Verticillium luteoalbum CCF 2801
Přeslenitě větvený konidiofor s fialidami a konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.