Wallemia sebi

Taxonomické zařazení: mitosporní houby (Deuteromycetes, Fungi imperfecti)

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie velmi omezeně rostoucí, zvláště na běžných laboratorních médiích. Na substrátech s nízkým obsahem dostupné vody a s vyšším obsahem cukrů nebo glycerolu roste mnohem lépe: např. na CY20S po 14 dnech při 25 °C dosahuje cca 10-15 mm. Kolonie sametové, hnědě zbarvené, spodní strana tmavě hnědá.

Teplotní nároky: Optimum 23-25 °C, maximum 36 °C, neroste při 5 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory nevětvené, tvořené pouze různě dlouhým vláknem, na jehož konci se tvoří plodné vlákno, které se v době zralosti rozpadá na konidie. Konidie jsou ve skupinách po 4, zpočátku hranaté, později téměř kulovité, světle hnědé, jemně bradavčité, 2,5-3,5 µm v průměru.

Hlavní diagnostické znaky: Omezeně rostoucí hnědé kolonie, tvorba konidií rozpadem plodných vláken.

Výskyt a význam: Vyskytuje se celosvětově. Je to osmofilní houba, rostoucí zvláště na sušených potravinách (např. datle, marcipán, solené ryby aj.). Pro její izolaci je nutné použít média s nízkou vodní aktivitou. Byla zjištěna produkce mykotoxinů walleminolu A a B, které však nemají pravděpodobně praktický význam. Zřídka byl zaznamenán jako původce podkožních infekcí.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Wallemia sebi CCF 3005
Okraj kolonie s exudátem, CY20S.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1mm)

 

 

Wallemia sebi CCF 3005
Kolonie na CY20S po 14 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Wallemia sebi CCF 3005
Konidiofory s konidiemi (1000 x, PH).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.