YARROWIA LIPOLYTICA  van der Walt et von Arx

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Tento rod vytvořili roku 1980 Van der Walt a Von Arx na základě anamorfního druhu Candida lipolytica.

Čeleď: Ascoidaceae

Synonyma:  

Endomycopsis lipolytica

 

Mycotorula lipolytica

 

Candida lipolytica

 

Azymoprocandida lipolytica

 

Monilia cornealis

 

Candida olea

 

Candida paralipolytica

 

Candida lipolytica var.thermotolerans

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Pučící buňky (4-18)x(3-6)?, vyskytují se pseudohyfy i pravé hyfy se šířkou 2 až 4.

Vzhled a konzistence kolonií: Bílé, krémové,matné, kučeravé, rozprostřené.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Vytváří tenké, moučné kožky a kožky šplhající se po stěnách nádoby.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje pučením. 

Pohlavní rozmnožování - Asky jsou jednotlivé, vyrůstají laterálně nebo terminálně, jsou vejčité, elipsoidní nebo kulovité. Asky obsahují 1 -2 spóry, ale někdy i 4 spóry.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - pozitivní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac- Lac-

 

Raf- Mlz-

 

Xyl- Ara-

 

Inl- Aml-

 

Cel- Tre-

Výskyt a význam: Y.lipolytica produkuje ubichinon Q8. V 70 letech probíhaly rozsáhlé studie produkce biomasy růstem C.lipolytica na n-alkánech a rovněž studie produkce kyseliny citrónové.

Fotografie:

Yarrowia lipolytica DBM 2155
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).
  
Yarrowia lipolytica DBM 2155
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.
Zpět na taxonomické řazení mikroorganismů.