Yersinia enterocolitica

Taxonomické zařazení: Enterobacteriaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: rovné tyčky

Velikost buňky [µm]: 1,0-3,0 x 0,4-0,8

Pohyblivost: pohybuje se pomocí bičíků

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 25 - 37 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: drobné kolonie na kultivačních médiích pro enterobakterie, pohyb při 22°C, ne při 37°C, fermentace glukózy anaerobně, negativní oxidáza, fenylylanin deamináza, lyzin dekarboxyláza, produkuje ?-laktamázu a je proto rezistentní k penicilinu, karbenicilinu, ampicilinu a cefalotinu

Obsah G+C[mol %]: 45,8-46,8

Výskyt a význam: patogenní pro člověka, onemocnění střevního traktu, artritidy, septikémie, výskyt u zvířat - teplokrevných obratlovců, ryb, plazů, rezervoárem jsou prasata

Poznámka:

Fotografie:

Yersinia enterocolitica CCM 5671
Endův agar, 37°C, 24h.
  
Yersinia enterocolitica CCM 5671
Gramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.
Zpět na taxonomické řazení mikroorganismů.