home
prevnext
vlastnosti molekul

Rayleighova fontána

Rayleighova fontána Když přiblížíme zelektrizovanou tyč (celuloidové pravítko, třené o oděv) k proudu vody, vytékajícímu z byrety, je voda očividně přitahována. Je-li voda nahrazena CCl4, k vychýlení nedochází. Při vysvětlení hrají roli dva jevy: jednak je voda mnohem polárnější (relativní permitivita je 78) než CCl4 (relativní permitivita je jen 2,23), jednak je voda mírně elektricky vodivá. Oba jevy vedou k mnohem většímu indukovanému povrchovému náboji v případě vodu a k přitahování.

Vlastnosti molekul: Polarita