home
prevnext
fázové rovnováhy

Z mísitelných kapalin nemísitelné

mísitelnost kapalin Smísíme ethanol s hexanem v poměru 1:1. Troška přidané vody vyrobí z homogenního roztoku heterogenní se zhruba stejným zastoupením obou fází. Pro lepší viditelnost je možné přidat nepatrně jódu, obě fáze jsou výrazně zbarveny.

Fázové rovnováhy: Omezeně a neomezeně mísitelné kapaliny