3.1 Mariánský příkop kniha

Odhadněte tlak na dně Mariánského příkopu v Tichém oceánu, který je hluboký asi 11 km. Pro jednoduchost předpokládejte konstantní hustotu vody 1 kg dm3 a tíhové zrychlení 10 m s2.

Výsledek

p = 110 MPa

Řešení

K výpočtu použijeme vztah pro hydrostatický tlak, do kterého dosadíme veličiny v základních jednotkách.

displaymath

Poznámka
Pro představu – tlak vody v běžném vodovodním řadu je 0,4–0,6 MPa. Dokážete vodu proudící z vodovodního kohoutku zastavit palcem? Pokud ano, tak to přibližně odpovídá situaci, kdy si na palec položíte závaží o hmotnosti 20 kg.