3.2 Přelidněná planeta? kniha

Zemi žije asi 6 miliard lidí. Odhadněte jejich látkové množství.

Výsledek

nlidí = 1 . 1014 mol

Řešení

Jeden mol reprezentuje 6,023 . 1023 částic. V této úloze jednou částicí je míněn jeden člověk. Zaokrouhlíme-li uvedené číslo, dostaneme

displaymath