Doplňky / Supplements

Nomenklaturní dokumenty

  1. Základní definice termínů vztahujících se k polymerům, Chem. listy 79, 281-295 (1985) [...]
  2. Nomenklatura regulárních jednopramenných organických polymerů, Chem. listy 81, 290-316 (1987) [...]
  3. Nomenklatura kopolymerů založená na názvech monomerů, Chem. Listy 84, 843-861 (1990) [...]
  4. Definice termínů vztahujících se k jednotlivým makromolekulám a jejich souborům a ke zředěným roztokům polymerů, Chem. listy 88, 366-392 (1994) [...]
  5. Stereochemické definice a označení vztahující se k polymerům (1996) [...]
  6. Používání zkratek pro názvy polymerních látek (1996) [...]
  7. Nomenklatura iregulárních jednopramenných organických polymerů založená na struktuře (1994) [...]
  8. Nomenklatura regulárních dvoupramenných organických žebříkovitých polymerů a spiropolymerů, Chem. Listy 92, 415-429 (1998) [...]
  9. Grafická znázornění makromolekul (2001) [...]
  10. Klasifikace transportních proteinů (2003) [...]